// -------------------------- CONFIG ADMINCP -------------------------- // // -------- Founders: $_config['admincp']['founder'] = '1,2,3'; --------- // $_config['admincp']['founder'] = '1'; $_config['admincp']['forcesecques'] = '0'; $_config['admincp']['checkip'] = 1; $_config['admincp']['runquery'] = 1; $_config['admincp']['dbimport'] = 1; // -------------------------- CONFIG REMOTE --------------------------- // $_config['remote']['on'] = '0'; $_config['remote']['dir'] = 'remote'; $_config['remote']['appkey'] = '62cf0b3c3e6a4c9468e7216839721d8e'; $_config['remote']['cron'] = '0'; // ------------------- THE END -------------------- // ?> tqdqxl的个人资料 - 专插本论坛-广东专插本-2016年专插本教材-专插本培训-2016专插本-专插本辅导班 - Powered by Discuz! 专插本论坛,专插本网站,广东专插本,专插本考试信息,深圳大学专插本,广东技术师范学院专插本
注册 登录
专插本论坛-广东专插本-2016年专插本教材-专插本培训-2016专插本-专插本辅导班 返回首页

tqdqxl的个人空间 http://bbs.zgtest.com/?2024 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

个人资料

tqdqxl (UID: 2024)

 • 性别保密
 • 生日-

活跃概况

 • 在线时间3 小时
 • 注册时间2011-12-18 15:19
 • 最后访问2011-12-30 00:28
 • 上次活动时间2011-12-29 23:09
 • 上次发表时间2011-12-30 00:30
 • 所在时区使用系统默认

统计信息

 • 已用空间 0 B
 • 积分0
 • 威望0
 • 金钱33

Archiver|广东专插本辅导网

GMT+8, 2018-4-24 08:49

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部